"אוריינות ושפה" 2015 – גיליון מס' 5

להלן המאמרים שפורסמו דיגיטלית;

ניתן ללחוץ על שם החוקרים על מנת לעבור לצפייה במאמר המלא:

איריס לוין ודורית ארם אימהות קוראות וכותבות ספרים לילדי הגן: משמעות טיפוח פעילויות אלה לאוריינות הילדים

רות ברמן הדרך אל האוריינות הלשונית

עמליה בר-און קריאה בצל ההומוגרפיות: הבעיה היא גם הפתרון

עפרה קורת, אורה סגל-דרורי ועדינה שמיר הספר האלקטרוני כמקדם שפה ואוריינות אצל ילדים צעירים: סקירת מחקרים שנערכו בישראל

אביטל רותם ואבישי הניק מה יודעים מתבגרים עם לקות למידה במתמטיקה על לוח הכפל?

אורלי ליפקה ולינדה סיגל יכולת הבנת הנקרא: פרופילים של קוראים בכיתה ז' בקנדה