"אוריינות ושפה" 2020 – גיליון מס' 8

להלן מאמרים שפורסמו דיגיטלית:

"אוריינות ושפה" 2020 – כרך 8

  • עתליה חי וייס – ארגון הלקסיקון הסמנטי בילדים דוברי עברית בני שש עד תשע שנים: עדות ממטלה של הפקת-אסוציאציה.
  •  אסתי בן מנחם-תאומים – "קמץ א א" – תמורות בהוראת ראשית הקריאה בישראל מתקופת היישוב
    ועד היום.
  • איריס אלפי-שבתאי – לשון שנייה במגזר הערבי: מחקר השוואתי ביכולות העברית והאנגלית בקרב תלמידי תיכון בישראל.
  • איהאב ח'ליל אבו רביעה – רמת המופשטות, הגיוון הלקסיקלי והדחיסות הלקסיקלית כמדדי התקדמות ברכישת העברית כשפה שנייה לערבית.