מדיניות כתב העת

קריטריונים לקבלת מאמרים לכתב העת
בכתב העת יתפרסמו מאמרים משני סוגים:

 • מאמר מחקרי המציג בדרך מפורטת מחקר יחיד (לעתים יותר).
 • מאמר המציג סיכום של סדרת מחקרים שבוצעו על ידי המחברים (או חלקם) כאשר  כל מחקר מן הסדרה מוצג בצורה כללית יותר תוך התמקדות במסקנות המחקר ומתן מידע מצומצם על המתודולוגיה ועל הממצאים הסטטיסטיים.

מאמרים שיישלחו למערכת יישפטו על פי חשיבות השאלה המחקרית, רמת ההמשגה, בהירות ההצגה, והתאמה לתחומי הדעת שכתב העת מתמקד בהן. המאמרים על מחקרים יחידים יישפטו גם על פי הקפדנות המתודולוגית של המחקר, מהימנות הממצאים, ותוקף המסקנות. מאמרי הסקירה יישפטו גם על פי רוחב היריעה התיאורטית, בהירות הקשרים בין המחקרים השונים והתרומה הסגולית לתחום של סדרת המחקרים המוצגת.

להלן תיאור תכני כתב העת, קהל היעד שלו ומטרותיו
כתב העת אוריינות ושפה, היוצא לאור מטעם האגודה לאוריינות ושפה, כבר ביסס את מעמדו בארץ ככתב עת איכותי המציג לקורא ממיטב המחקר של חוקרים ישראלים מן האוניברסיטאות ומן המכללות. מטרת כתב העת להנגיש לציבור רחב בארץ מחקרים בעלי עניין לחברה הישראלית, אשר עוסקים בחברה שלנו על מאפייניה התרבותיים ואוכלוסייתה המגוונת, ובבעיות האופייניות לחברתנו,  בתחום של התפתחות קוגניטיבית בכלל עם דגש על אוריינות ושפה במובנן הרחב. כתב העת מיועד לחוקרים, לסטודנטים, לאנשי חינוך, לקלינאים ולמטפלים, וכן לקובעי המדיניות האחראים לגיבוש תוכניות ותכנים בתחום האוריינות והשפה. האגודה לאוריינות שפה אשר מוציאה את כתב העת מקדמת את חקר התחום באמצעות כנס קיץ, ימי עיון, מפגשים, ופרסומים של חבריה במיטב כתבי העת וכנסים מקצועיים בארץ ובעולם.
אוריינות ושפה מציג מחקרים באיכות מדעית-אקדמית גבוהה, שבמרכזם התפתחות, למידה והוראה בתחומי האוריינות הלשונית, המדעית והמתמטית. המאמרים דנים בשפה, קריאה, כתיבה, חשיבה מתמטית וחשיבה מדעית, בקרב אוכלוסיות רגילות או עם צרכים מיוחדים. המאמרים עוסקים גם בהקשר התרבותי-חברתי של ההתפתחות, כגון באוריינות הבית או בתכניות לימודים. המאמרים בכתב העת עוסקים בממשק שבין אוריינות ובין תחומי דעת שונים: פסיכולוגיה, בלשנות, מדעי המוח, חינוך וסוציולוגיה. המאמרים בכתב העת מבוססים על מחקר אמפירי מבוקר, כמותי או איכותני, וכוללים גם ניירות עמדה מבוססי תיאוריה, סקירות עיוניות וביקורות ספרים.

כתב העת מכסה בעיקר נושאים אלו:

 • תהליכי רכישה, הוראה ולמידה: ניצני אוריינות, כתיבה וקריאה, שפה ראשונה ושנייה
 • רב לשוניות ורב תרבותיות
 • אוריינות לשונית, מתמטית, מדעית ואקדמית
 • מחקר בלשני, חקר השיח וחקר העברית והערבית
 • אוכלוסיות מיוחדות: בעיות שפה, קשיי כתיבה וקריאה, לקויי שמיעה, הרצף האוטיסטי
 • מחקרי מוח העוסקים בתהליכים הללו
 • שפה דבורה וכתובה, הכתב כמערכת רישום
 • השפעות תרבותיות, חברתיות ומשפחתיות על תחומי הדעת הללו
 • טכנולוגיה תומכת אוריינות