נושאי הכנס

שפה באוכלוסיות מיוחדות                    שפה דבורה וכתובה                    רכישת שפה

הבנת הנקרא                                    ניצני אוריינות                            שיח עמיתים

דו-לשוניות                                        אוריינות לשונית ואקדמית             סוגות שיח

הוראת שפה ראשונה ושנייה                 חקר השיח                                תהליכי קריאה וכתיבה

מוח ושפה                                        קשיי קריאה וכתיבה                    טקסטים גראפיים

קוגניציה ושפה                                  לקויות שפה ואוריינות                  אוריינות חזותית