הנחיות להגשת מאמרים

המאמר ייכתב בעברית בגופן דויד בגודל 12 נקודות ברווח כפול. עריכת המאמר והרשימה הביבליוגרפית תהיה לפי הכללים המפורטים במדריך הפרסום של אגודת הפסיכולוגים האמריקנית (APA Publication Manual, 6th ed., 2016). נא לא לכתוב הערות שוליים. יש לציין את מספר העמודים על עמוד השער. הטקסט יהיה אנונימי. יש לצרף למאמר דף נפרד ולציין בו בעברית ובאנגלית את שם מחברו (או מחבריו), את התואר האקדמי וההשתייכות המוסדית. למאמר יצורפו תקציר בעברית ותקציר באנגלית.

יש לציין בטקסט המוגש לפרסום שהמחברים שמרו על הכללים האתיים הנוגעים למשתתפים במחקר ולא הגישו את המאמר לפרסום בכתב עת עברי אחר. יש להימנע מניסוח מגדרי בטקסט. כותבי המאמר יוכלו להציע קוראים הולמים למערכת

מצורף קובץ הנחיות מלא להגשת מאמרים לכתב העת.

לפרטים נוספים ושאלות בנוגע לאופן הגשת המאמרים ניתן לפנות למעיין חודק וקראט: oryanut.safa@gmail.com

נא למלא את כל השדות על-מנת להגיש את המאמר.

שם

שיוך אקדמי

דואר אלקטרוני

כותרת המאמר

תקציר