תאריכים חשובים

קול קורא להגשת הצעות לכנס השנתי

יום ב', ה' בתמוז תשפ"ב, 4 ביולי 2022

הכנס יתקיים ביום ג' , ט"ו בתמוז ת שפ"ג, 4 ביולי 2023
במרכז האקדמי רופין

4/6/2022      פרסום ההחלטות לגבי קבלת התקצירים ומתכונת ההצגה