"אוריינות ושפה" 2022- גיליון מס' 9

להלן מאמרים שפורסמו דיגיטלית:

דפנה שחר-ימס, תמר משלי וענת פריאור- יכולות שפתיות ואורייניות של תלמידים דו־לשוניים בישראל: סקירה מחקרית והשלכות חינוכיות

דולי אליהו-לוי ומיכל גנץ-מישר- סטודנטים להוראה חושפים אוריינות משפחתית בעקבות ביקורי בית

עדי חדד-אבוקסיס, מני יערי ועפרה קורת- ההשפעה של מידה וסוג ההתערבות בספרים אלקטרונים על הבנת הנשמע ולמידת מילים של ילדים בגיל הגן

שי קלדרון וענת בארט- לימודי אנגלית בתלמודי תורה- ולמדתם אותה את בנכם?