"סקריפט" 1999, גליון 1

בפתח כתב העת
על המחברים
דבר עורכת הגיליון

בין אנתרופולוגיה לאוריינות / תמר אלאור
בדבר מעשה הדיבור ומעשה הקריאה / מיכל פופובסקי
טקסטים מאתגרים מרגרט / מיק ספנסר (תרגום: צביה ולדן)
דימויי אוריינות בראי הספרות אדם הראשון: האוריינות ככוח ראשוני מעצב / צביה ולדן
תנאים מיטביים להקניית אוריינות עיונית / גיסי שריג
הערכה של אוריינות אקדמית – אתוס ופרקטיקה / שוש ברוש-ויץ
מאז ומתמיד האוריינות היא מפגש של אדם עם טכנולוגיות מידע / יהושפט גבעון
השפעת השקיפות המורפולוגית של הכתב העברי על יעילות הקריאה / מרים לובנשטיין ואלי קוזמינסקי
מטלות הסיכום והתרגום בהוראת הבנת הנקרא בערבית לדוברי עברית ילידי ישראל / אלון פרגמן

תקצירים באנגלית