"אוריינות ושפה" 2019– גיליון מס' 7

להלן מאמרים שפורסמו דיגיטלית:

  • עארף אבו גוידרשיח בני נוער ערבים-בדואים במרחב הווירטואלי ככלי לחיזוק השפה הערבית.
  • עדי אלימלך ודורית ארם – התערבות לקידום האוריינות של ילדי גן ממיצב נמוך באמצעות משחק כתיבה במחשב: הערכת התרומה הייחודית של מסייעים דיגיטאליים שמיעתיים וחזותיים