"אוריינות ושפה" 2019– גיליון מס' 7

להלן מאמרים שפורסמו דיגיטלית:

"אוריינות ושפה" 2019 – כרך 7

  • עראף אבו גוידר – שיח בני נוער ערבים-בדואים במרחב הווירטואלי ככלי לחיזוק השפה הערבית.
  • עדי אלימלך ודורית ארם  – התערבות לקידום האוריינות של ילדי גן ממיצב נמוך באמצעות משחק כתיבה במחשב: הערכת התרומה הייחודית של מסייעים דיגיטאליים שמיעתיים וחזותיים.
  • ירדן גליקסמן ואבישי הניק – הגודל קובע! אוטומטיות עיבוד של גודל מושגי בקרב לקויות למידה.
  • מיקי כהן ורחל שיף – ידע מורפולוגי בקרב קוראים עם דיסלקציה: תפיסת הייצוג הכתוב.