"אוריינות ושפה" 2019– גיליון מס' 7, המאמרים

להלן מאמרים שפורסמו דיגיטלית:

  • עארף אבו גוידרשיח בני נוער ערבים-בדואים במרחב הווירטואלי ככלי לחיזוק השפה הערבית.