תקצירי הרצאות בכנסי סקריפט

ניתן ללחוץ על התקציר המבוקש לפתיחתו בחלון חדש.

חוברת תקצירים: כינוס הקיץ של "אוריינות ושפה" 2010
doc לטקסט המלא
חוברת תקצירים: כינוס הקיץ של "אוריינות ושפה" 2007
pdf לטקסט המלא
חוברת תקצירים: כינוס הקיץ של "אוריינות ושפה" 2009
pdf לטקסט המלא
חוברת תקצירים: כינוס החורף של אוריינות ושפה 2006
doc לטקסט המלא
חוברת תקצירים: כינוס האביב של "אוריינות ושפה" 2009
doc לטקסט המלא
חוברת תקצירים: כינוס האביב של "אוריינות ושפה" 2007
מאת: המשתתפים הפעילים בכינוס מרץ 2007
doc לטקסט המלא
חוברת תקצירים: כינוס הקיץ של "אוריינות שפה" 2008
doc לטקסט המלא
חוברת תקצירים: כינוס אוריינות ושפה (סקריפט קיץ) 2006
מאת: המשתתפים הפעילים בכינוס
pdf לטקסט המלא
חוברת תקצירים: כינוס החורף של "אוריינות ושפה" 2007
doc לטקסט המלא
חוברת תקצירים: כינוס סקריפט 2005
מאת: המשתתפים הפעילים בכינוס
doc לטקסט המלא
חוברת תקצירים: כינוס סקריפט 2004
מאת: המשתתפים הפעילים בכינוס
doc לטקסט המלא

חזרה לתפריט back