פרסומים מקוונים

היפרטקסט – טכנולוגיה חדשה או אוריינות אחרת?
מאת: גד אלכסנדר
pdf לטקסט המלא

ידע לא ילידי בלשון שנייה: מקרה הסביל
מאת: איריס אלפי-שבתאי ודורית רביד
pdf לטקסט המלא

כתבה בנושא "אוריינות חזותית" – "מקדש ללאומיות ובצדו מטאטא"
מאת: יעל אפרתי
כתבה בעיתון "שיעור חופשי" אפריל 2008 גיליון 80
jpeg לטקסט המלא

הציווי "לא לעשות דבר מלבד ללמד": מבט על אי-הבנות במוסד להשכלה גבוהה
מאת: מילי אפשטיין-ינאי
המאמר פורסם לראשונה בכתב העת "אנליזה ארגונית", גיליון מספר 12 (2007) עמ' 48-61
pdf לטקסט המלא

הכשרת מורים – האמנם משימה אפשרית?
מאת: מילי אפשטיין-ינאי
המאמר דן בנושא הכשרת המורים כ"פראקטיקה חברתית". הוא מתייחס לסוגייה בעזרת שני הקשרים משולבים. האחד קשור לראיית ההוראה כמעשה דיאלוגי היכול לייצר "ידע חדש" עבור הסטודנטים (בלום-קולקה ופלד,1997). השני קשור לתפישת ההוראה כמעשה יצירתי המאפשר למעורבים בו "להיתבנות" (כספי, 1992). כדי לאפשר את מיזוגם של שני הקשרים אלו, מתבקשים מהסטודנטים לעבור תהליך מורכב של "שינוי", הנעוץ ב"ליבה" של תהליך הלמידה. מצד אחד, הציפייה היא לחולל שינוי בדרך שבה הסטודנטים מתבוננים באופיו של המפגש הלימודי ובתהליכי הלמידה. לשם כך, יש לחשוף את החשיבות של דרכי השיח המתאפשרות בכיתה כבסיס לבניית הידע החדש. מצד שני, היעד הוא לעודד חשיבה על דרכי ההתערבות החינוכית, ובמיוחד על משא ומתן המתנהל בקבוצה ביחס לידע המתהווה. לשם כך, חשוב לראות את ההוראה-למידה כתהליך יצירתי היכול לערב את הכוחות הפוריים והאישיים ביותר שבפרט.
doc לטקסט המלא

הכתיבה כעדות לקריאה: דיון בסוגה כמסגרת לבניית משמעות
מאת: מילי אפשטיין-ינאי
pdf לטקסט המלא

אינטראקציה הורים-ילדים והתפתחות ניצני אוריינות: עדויות מחקריות בזכות גיוון הפעילות האוריינית
מאת: דורית ארם
doc לטקסט המלא

כיצד אימהות מסייעות לילדיהן להתמודד עם משימות כתיבה ותרומת הסיוע לאוריינות הילד: ניתוח בקרב ילדי גן בעיר פיתוח
מאת: דורית ארם
doc לטקסט המלא

Maternal Mediation in a Young Child's Writing Activity: A Sociocultural Perspective
מאת: דורית ארם, עפרה קורת ואיריס לוין
pdf לטקסט המלא

על משפטי שאלה שאינם שואלים
מאת: רות בורשטיין
doc לטקסט המלא

סוגיות בהוראת תחביר
מאת: רות בורשטיין
doc לטקסט המלא

מבוא:סוגות של שיח אורייני דָבור: היבטים התפתחותיים ובין-תרבותיים
מאת: שושנה בלום-קולקה
doc לטקסט המלא

תרומת שיח עמיתים בגן להתפתחות השיח האורייני: סוגות וכיולים
מאת: שושנה בלום-קולקה ודבורה הוך-טגליכט
doc לטקסט המלא

"אימא של מי את?": התנסויות בתצפית אתנוגרפית של שיח ילדים
מאת: שושנה בלום-קולקה, טליה חביב, חנה אבני וחנה צימרמן
doc לטקסט המלא

הדיסלקסיות: סוגים, מאפיינים וכיוונים טיפוליים
מאת: אביה גביעון ונעמה פרידמן
pdf לטקסט המלא

ממאגרי ידע ללמידה
מאת: יהושפט גבעון וריקי רימור
pdf לטקסט המלא

הוראת הקריאה בשיטת "השפה כמכלול": זהירות! יש תינוק במי האמבטיה!
מאת: עינת גוברמן וחווה תובל
doc לטקסט המלא

מהבנת הנקרא להבנת הנקרה: מפעילות בטקסטים לפעילות אוריינית של טיעון בהקשרים שונים
מאת: אמנון גלסנר וברוך שוורץ
pdf לטקסט המלא

תיהלוכם וייצוגם של שמות-העצם בעברית: הכלל והיוצאים מן הכלל
מאת: ורד וקנין ויוסף שמרון
pdf לטקסט המלא

משחק, מחאה והדיאלוג המשחקי
מאת: איילת כהן
pdf לטקסט המלא

בין "אנחנו" לבין "כולם": ייצוג לכאורה של חברה רב-תרבותית במדיה
מאת: איילת כהן
doc לטקסט המלא

היחידה להבעה עברית – כיוונים וקיוונים בכתיבה האקדמית
מאת: דליה כהן-גרוס, דינה גולדברג, נוגה אילני
pdf לטקסט המלא

על מידע משתמע ומניפולציות רגשיות
מאת: זהר לבנת
pdf לטקסט המלא

על מידע משתמע ומניפולציות רגשיות
מאת: זהר לבנת
pdf לטקסט המלא

"קרבות רחוב": הרטוריקה של דבקיות הרכב בישראל
מאת: זהר לבנת ויצחק שלזינגר
pdf לטקסט המלא

אלף – אוהל, בית זה בית, גימל זה גמל גדול…: מה מפיקים ילדים בגיל הרך מידיעת שמות האותיות
מאת: איריס לוין
doc לטקסט המלא

Children's names contribute to early literacy: A linguistic and social perspective
מאת: איריס לוין ודורית ארם
pdf לטקסט המלא

תכנית לקידום אוריינות בגני ילדים ביפו
מאת: איריס לוין, דורית ארם, קרן שמש ושירה בירון
המאמר מתאר שתי תכניות לקידום אוריינות הפועלות משנת תשס"ב בגני-הילדים הממלכתיים ביפו: תכנית קדם קריאה וכתיבה אשר פותחה עבור גני הבוגרים ותכנית ניצני אוריינות אשר פותחה עבור גני הצעירים.
doc לטקסט המלא

ניצני כתיבה בגיל הגן: היבטים התפתחותיים והשפעת מבנה הלשון
מאת: איריס לוין, פנינה אמסטרדמר ועפרה קורת
pdf לטקסט המלא

אוריינות – מוכרים בלבד?: עיון ביקורתי בשיעורי בהעה
מאת: עליזה לזרסון
doc לטקסט המלא

לשון של תרבות ותרבות של לשון
מאת: רפאל ניר
doc לטקסט המלא

Testing the home literacy model: Parents involvement in kindergarten is differentially related to grade 4 reading comprehension, fluency, spelling, and readung for pleasure
מאת: מוניק סנשל
מאמר באנגלית מאת Moniqe Senechal
pdf לטקסט המלא

כשהאחר לא נראה, לא נשמע ולא מוכר: מהוראה כחיברות וכתירבות להוראה כנגישות וכלילה – מספר דוגמאות משיח עם ילדים עולים
מאת: נורית פלד
doc לטקסט המלא

ללמד פירושו לדבר עם ילדים: מספר דוגמות משיחות אישיות ולימודיות
מאת: נורית פלד-אלחנן
המעבר מן השיח היומיומי לשיח המדעי מופקד בידי הגננות והמורות, והוא זה שמבטיח את המעבר מחשיבה יומיומית לחשיבה מושגית גבוהה. התפתחות המושג המדעי מתרחשת בתוך התהליך החינוכי ומהווה צורה יחידה במינה של שיתוף פעולה שיטתי בין מורה לתלמיד. הפרופיל האורייני הוא דרך דיאלוגית שבה אפשר לבדוק באמצעות שיחה, קריאה משותפת ומשימות של כתיבה, ידע אורייני ורקע תרבותי של ילדים ומורים. הפרופיל האורייני שונה מאבחוני אוריינות אחרים בכך, שהוא מושתת על דיאלוג.
doc לטקסט המלא

SLI פנים רבות לו: על תתי סוגים של SLI
מאת: נעמה פרידמן ורמה נובוגרודסקי
נכתב לכבוד יום העיון "אוריינות ושפה" [סקריפט חורף] 2006
pdf לטקסט המלא

האם לאוריינות יש זנב? – הקדמה
מאת: אלי קוזמינסקי
pdf לטקסט המלא

חקר האני המקצועי באמצעות הצבה פיגורטיבית
מאת: עירית קופפרברג ודויד גרין
pdf לטקסט המלא

Contextual and non-contextual knowledge in emergent literacy development: A comparison between children from low SES and middle SES communities
מאת: עפרה קורת
pdf לטקסט המלא

Maternal beliefs and child development: Comparison of text writing between two social groups.
מאת: עפרה קורת ואיריס לוין
doc לטקסט המלא

Do Hebrew electronic books differ from Dutch electronic books? A replication of a Dutch content analysis
מאת: עפרה קורת ועדינה שמיר
pdf לטקסט המלא

Developing linguistic literacy: A comprehensive model
מאת: דורית רביד וליליאנה טולצ'ינסקי
זהו מאמר עמדה שהתפרסם ב-Journal of Child Language, והטוען שהאוריינות הלשונית היא חלק בלתי נפרד מן ההתפתחות השפתית של הילדים בכל שפה. האוריינות הלשונית מוגדרת כיכולת לשלוט בכל גוני הלשון, ורכיביה הם תפיסת השונות הלשונית, ההכרה בממדים השונים המגדירים את השיח (אפנות, סוגה, משלב), הערנות הלשונית והכרת הלשון הכתובה הן כסגנון שיח והן כמערכת רישום. המאמר מסביר, מרחיב ומתאר כל רכיב ומביא דוגמאות מעברית ומספרדית להתפתחות האוריינות הלשונית.
doc לטקסט המלא

סטנדרטים להערכת כתיבה בכיתה ז'
מאת: דורית רביד וצילה שלום
pdf לטקסט המלא

ציוני דרך בתולדות חקר השיח – מאבקים, הישגים ואתגרים*
מאת: צבי שראל
doc לטקסט המלא

אוריינות היפרטקסטואלית – מקסם שווא או אפשרות מעשית?
מאת: צבי שראל
doc לטקסט המלא

סיפור שמשון וזיקותיו הבין-טקסטואליות – עיון בתורתו הדיאלוגית של מיכאל בחטין
מאת: צבי שראל
doc לטקסט המלא

 

חזרה לתפריט back