העברית שפה חיה, כרך ה'

מאת: רינה בן-שחר, גדעון טורי וניצה בן-ארי (עורכים)
הוצאת הקיבוץ המאוחד והמכון לפואטיקה וסמיוטיקה ע"ש פורטר באוניברסיטת תל-אביב

קובץ מחקרים זה הוא החמישי בסדרה הבין-תחומית "העברית שפה חיה". מכונסים בו עשרים ושניים מחקרים על העברית החדשה, הכתובה והמדוברת, בהקשרים שונים של חברה ותרבות. הקובץ מפגיש חוקרים ותיקים וצעירים מתחומי מחקר מגוונים: הבלשנות, הלשון העברית, הספרות, התרגום, התקשורת הכתובה והתקשורת האלקטרונית, חקר השיח וחקר השיחה, הפרגמאטיקה, הפסיכולינגוויסטיקה ועוד.

ספרי הסדרה "העברית שפה חיה" מקדמים זה כעשרים שנה מחקרים על העברית בהקשרים חברתיים- תרבותיים, ומעודדים חוקרים מדיסציפלינות מגוונות לבחון היבטים לשוניים בתחומי המחקר שלהם.

הכרך החמישי, כמו אלה שקדמו לו, הוא קובץ מדעי שמאמריו עברו שיפוט קפדני. חלק ניכר מהמשתתפים בקובץ הם חוקרים מובילים, המזדהים עם האוריינטאציה החברתית-תרבותית של הסדרה ומפרסמים בה דרך קבע, אך יש בהם גם פנים חדשות.

המשתתפים בקובץ:

סול אזואלוס-אטיאס, דלית אסולין, אסתר בורוכובסקי בר-אבא ויפית קדמי, רות בורשטיין, רבקה בליבוים, ניצה בן-ארי, רינה בן-שחר, שרה האופטמן, שולמית הרן, רחל ויסברוד, אלדעה ויצמן, עירית זאבי, גדעון טורי, איילת כהן, זהר לבנת ואילאיל יציב, ליאור לקס, תמר סוברן ואביבה פלדמן, עדינה עבאדי, סיגל עוזיאל-קרל, עליזה עמיר, איריס פרוש וברכה דלמצקי-פישלר, פנינה שוקרון.

חזרה לספרים back