כתב העת 'חלקת לשון' גיליונות 37-38

מאת: רות בורשטיין, דורית רביד

תוכן העניינים
פתח דבר
יצחק שלזינגר – האיש ופועלו
כתבי יצחק שלזינגר
לשון הספרות ולשון הספר
לובה חרל"פ / סגנונו של הראי"ה קוק: בין פרוזה לשירה, בין הגיונות לליריקה
דליה כהן גרוס ונגה אילני / מילוי הכתיב בספרים בישראל – מכוון או מזדמן
מלכה מוצ'ניק / סטראוטיפים מגדריים בלשונו של דויד גרוסמן
מאיה פרוכטמן / "צל של הכניסני תחת כנפך": לשון שירתה של דליה רביקוביץ
תחביר, סגנון ושיח
זהר לבנת / ארגומנטציה בשיח המדעי: תפקידם של מבני ויתור
הדסה קנטור / צירופי ניגוד – סוגל סגנוני בכותרות העיתונים
צבי שראל / על המבט הכפול של מחבר היפרטקסט – ככותב וכקורא
שונות לשונית בעברית החדשה
רפיק אבו-בכר / עברית משוערבת בראשית המאה העשרים ואחת: היבט סמנטי
אסתר בורוכובסקי-בר-אבא / חילופים בדרכי ההבעה בלשון המדוברת
רפאל ניר / למשמעותה של "נורמה לשונית" בעברית בת ימינו
ניסן נצר / הסלנג הישראלי – קווים לפרצופו
אורה (רודריג) שורצולד / בין השנה שעברה לשנה הבאה: העדר יידוע והשמטת בי"ת
חינוך לשוני והתפתחות לשונית
רחל חיטין-משיח וחגית כרמיאל-אביעוז / הניקוד הנורמטיבי לאורך ולרוחב: כללים רוחביים-אופרטיביים ללימוד הניקוד
דורית רביד, צופית ורד-ליבוביץ' ואנג'לה ג'ינו רודין / צירופים שמניים בספרי ילדים: מבט פסיכולינגוויסטי- התפתחותי
צילה שלום וענת הורה / לשון ומטה-לשון בספרי לימוד בלשון
העברית לתקופותיה
בן-ציון פישלר / די לחכימא ברמיזא [להתהוותה של האמרה]
שמעון שרביט / שתי תופעות צורניות בעברית לתקופותיה
ביקורת ספרים
עדית שר / סיפורי תחכמוני לילדים – תעלולים או אבן דרך
תעלולי חבר הקיני סיפורים מתוך ספר תחכמוני ליהודה אלחריזי – עיבוד לילדים מאת יהודית דישון ומאיה פרוכטמן
תקצירים באנגלית

 

חזרה לספרים back