כתב העת 'חלקת לשון' גיליון 36

מאת: רות בורשטיין (עורכת)

תוכן העניינים

רחל אוסטרובסקי וארנה ויילר / לשון וסוראליזם

רות בורשטיין / משפטי שאלה תלויי-הקשר בראיונות ובשיחות בעיתונות הכתובה בת ימינו

אירנה בלנקי / 'על' "כיוונית" בעברית וברוסית – עיון תחבירי, סמנטי ופרגמטי בפועלי הסתכלות

פנינה טרומר / כיצד מצווים וכיצד מבקשים בלשון המקרא

זהר לבנת / דחייה ישירה ודחייה עקיפה

דליה כהן-גרוס / חנוך על פי דרכו ארבעה סוגלים סגנוניים בכתיבתו של מבקר המוזיקה חנוך רון

ורד סיידון / "עוד לא חשבתי די": עיון תחבירי-סמנטי בפועל "חשב" בעברית בת-זמננו

יצחק צדקה / פילים רכובי סוסים עמוסי משא

רחל רוזנר / הוראת הלשון העברית בשנים הראשונות למדינה ובימינו – עיון משווה

גילה שילה / שגיאות לוגיות-מבניות בכתיבה

סקירת ספרים

קרן דובנוב / על הזמר העברי בראשיתו: פרק בתולדות הלשון העברית מאת יעל רשף

סיגל עוזיאל-קרל / על Perspectives on Language and Language Development בעריכת דורית רביד וחווה בת-זאב שילדקרוט

תקצירים באנגלית

חזרה לספרים back