לבדה היא אורגת – קריאה ביצירת נורית זרחי

מאת: אילנה אלקד-להמן, הוצאת כרמל.

זוהי המונוגרפיה הראשונה העוסקת ביצירותיה ובעולמה של נורית זרחי כיוצרת, אף כי ספר שיריה הראשון, יָרֹק יָרֹק, ראה אור בשנת 1966, ומאז התפרסמו יותר מ-80 ספרים מפרי עטה, לילדים, למתבגרים ולמבוגרים, שעליהם זכתה בפרסים רבים. הספר עוקב אחר התפתחותה כמשוררת וכסופרת לילדים ולמבוגרים, מתוך התבוננות בתחומי הפעילות הספרותית שלה ובמאפייני כתיבתה.

הספר עוסק בשאלות כגון: מי הם נמעניה של זרחי? מה ייחוד כתיבתה של זרחי לילדים לעומת כתיבתה למבוגרים? האם אלה שתי מערכות ספרותיות נפרדות? מה הם הנושאים המרכזיים ביצירתה? מה הזיקה בין יצירתה לבין הביוגרפיה שלה, למשל, המקום שממלאות בכתיבתה הילדות וחוויית מות אביה? מה הם המאפיינים הפואטיים של כתיבתה? במה מתייחדת שפתה השירית? מה פשר הפנייה של זרחי לפנטזיה, להומור ולגרוטסקה? במה מתייחדת כתיבתה כאישה-יוצרת וכאם? ועוד.

המתודה העיקרית שבה כתוב הספר היא קריאה אינטרטקסטואלית ביצירות שנכתבו לילדים ולמבוגרים. הקריאה נעשית מתוךהארת הזיקות שבין כתיבתה למבוגרים לכתיבתה לילדים, וכן מתוך חשיפת הקשרים שבין יצירות זרחי לעולם תרבותי רחב: המקרא, המיתולוגיה היוונית, ספרות עברית ועולמית, ספרות קלסית ופופולרית, קולנוע, טלוויזיה, ציור, איור ועוד. התבוננות זו ממחישה את הגבולות הרופפים בין מערכות ספרות למיניהן, ומאפשרת לקרוא את אותה היצירה עצמה ברמות שונות ובגילים שונים. נוסף על קריאה צמודה ביצירות מאת זרחי, הספר מאפשר לקוראים לפגוש את האישה שמאחריהן, באמצעות ראיונות שהתקיימו עם נורית זרחי במהלך כתיבתו.

 

חזרה לספרים back