"סקריפט" 2005, גליון מס' 9 – תוכן הגליון

דבר העורך
על המחברים

עיון

דיסלקציה בעברית / דוד שר
הדיוקן הנראה והנשמע של קהילת "אחרת" בכתבות מגזין טלוויזיוניות / איילת כהן
אוריינות – מוכרים בלבד? עיון ביקורתי בשיעורי הבעה / עליזה לזרסון
על מקומה של תמונה לצד טקסט: הקורא בעין המצלמה ב"זה עם הפנים אלינו" לרונית מטלון / שושי וקסמן

ביקורת ספרים
רחל הרץ-לזרוביץ וברוריה שדל (2003). אוריינות בלמידה שיתופית: פיתוח בתי-ספר יהודים וערבים / יזהר אופלטקה
עודד שרמר (2004). אוריינות היסטורית וטיפול הביקורתיות / צפריר גולדברג

מדיניות כתב העת
הנחיות למחברים
רשימת קוראי המאמרים 2004-2003
תקצירים באנגלית