אודות

האגודה הישראלית לאוריינות ושפה שמה לה למטרה לקדם את חקר האוריינות על כל היבטיה ואת הפצת החינוך לאוריינות בישראל. בארגון חברים אנשי אקדמיה ואנשי מקצוע מתחומי החינוך, הבלשנות והלשון העברית, הפסיכולוגיה, לקויות הלמידה וההפרעות בתקשורת המתעניינים באוריינות, חוקרים את פניה השונים ומקנים את ערכיה לתלמידים, למטופלים ולקהל הרחב. מזה למעלה מעשרים שנה מקיים הארגון את הכינוס השנתי שלו בחודשי הקיץ, ובשנים האחרונות נערך גם יום עיון נושאי במהלך שנת הלימודים.
תחומי המחקר העיקריים של חברי האגודה כוללים את חקר רכישת שפה ראשונה ושנייה ודו לשוניות, ניצני אוריינות ומודעות לשונית, חקר השפה הדבורה והכתובה, חקר הלשון העברית והערבית, הפרעות בקריאה וכתיבה, אוריינות בקרב לקויי למידה ובעלי צרכים מיוחדים, חקר השיח, שיח ותרבות, אוריינות וטכנולוגיה, מדיניות חינוכית ואוריינית, אוריינות עיונית-אקדמית, ומדידה והערכה של יכולות אורייניות בתחומי האוריינות הלשונית והאוריינות המתמטית והמדעית. בין תחומי העניין המשניים נכללים: סוציולינגוויסטיקה, תקשורת, ספרות וספרנות בזיקה לקידום שפה ואוריינות.
הפעילות האקדמית של האגודה הישראלית לאוריינות ושפה מתבצעת בארבעה ערוצים עיקריים:
⇐ כינוס קיץ שנתי
⇐ כתב עת אקדמי "אוריינות ושפה"
⇐ יום עיון נושאי במהלך השנה
⇐ אתר מידעי מקוון
כינוסי הקיץ השנתיים: הפעילות האקדמית המרכזית של האגודה הישראלית לאוריינות ושפה באה לידי ביטוי בכינוס המדעי השנתי שלה. המשתתפים בכינוס השנתי של האגודה הם חוקרים ומרצים מאוניברסיטאות, ממכללות וממכללות להכשרת מורים, קובעי מדיניות, אנשי חינוך ואנשי אבחון וטיפול. הכינוס השנתי מאפשר למשתתפיו להציג עבודות ומחקרים עדכניים בתחומי העניין של האגודה ויוצר הזדמנויות למפגשים חברתיים-מקצועיים משמעותיים בין חוקרים בתחומי עניין משותפים. לעיתים קרובות מארח הכינוס מרצים בעלי שם עולמי מחו"ל, כך למשל השתתפו בכינוסים, פרופסור פיטר בריינט, פרופסור קתרין סנו ופרופסור דויד דיקנסון. באופן זה משמש הכינוס מסגרת ייחודית לטיפוח חילופי ידע ושיתוף פעולה גם בדרג בין-לאומי.
כתב עת אקדמי: בשנת 1999 השיקה האגודה הישראלית לאוריינות "סקריפט" כתב עת אקדמי שנשא את השם "סקריפט – אוריינות, מחקר, תיאוריה ומעש", ויצא במסגרת ההוצאה לאור של אוניברסיטת בן גוריון בנגב. עד שנת 2006 פורסמו עשרה גיליונות של כתב עת זה. משנת 2007 ואילך החל כתב העת להתפרסם במתכונת חדשה ובשם חדש – "אוריינות ושפה" – במסגרת ההוצאה לאור של אוניברסיטת בר אילן. כתב העת "אוריינות ושפה" מציג מאמרים שעברו תהליך של שיפוט אקדמי ומאפשר לחוקרים בתחומי העניין של האגודה להפיץ ידע עדכני לקהל מגוון של קוראים, חוקרים, סטודנטים ואנשי מקצוע בתחומי החינוך, האבחון והטיפול.
יום עיון נושאי: ימי העיון מוקדשים לנושא אחד בתחום האוריינות, ומוזמנים אליהם מרצים מומחים מהארץ ומחו"ל. ימי העיון שהתקיימו בשנים האחרונות עסקו בנושאים כגון: "שפה, אוריינות וחינוך – דיווחים משדה המחקר והעיון", "תהליכי קריאה והבנת הנקרא", "הפרעות קריאה בשפה ראשונה ושנייה" ו"ארץ אחת – שפות רבות". ימי עיון אלה מתקיימים לרוב בשיתוף עם אחת מהאוניברסיטאות או המכללות.
אתר האגודה: אתר האגודה הישראלית לאוריינות ושפה מיועד למתעניינים באוריינות על גווניה והיבטיה השונים. באתר מידע על פעילות האגודה, על כתב העת "אוריינות ושפה", קישורים לאתרים רלוונטיים והודעות על פעילויות בתחום האוריינות והשפה המתקיימות בארץ במסגרות שונות. בתחום התוכן מכיל האתר מדור תוכן אקדמי אלקטרוני, המכיל מאמרים, תקצירים של עבודות מאסטר ודוקטורט בתחום האוריינות, תקצירי הרצאות בכינוסי האגודה הישראלית לאוריינות ושפה, מצגות שהוצגו בכינוסי האגודה ועוד.