"סקריפט" 2004, גליונות 7-8

על המחברים
הקדמה

האם לאוריינות יש זנב? / אלי קוזמינסקי

עיון

היפרטקסט – טכנולוגיה חדשה או אוריינות אחרת? / גד אלכסנדר
אוריינות אופרציונלית: חקר הפעולות האובייקטיביות בשימוש בטקסטים בביצוע משימות אורייניות / יהושפט גבעון
אוריינות דיגיטלית: מיומנות חשיבה בסביבות דיגיטליות / יורם עשת

חקר

הוראת כתיבה באמצעות צ'אט טקסטואלי: פוטנציאל לימודי, מאפייני ההנחיה ותרומת ההנחיה / ציפי מרגלית ונעמה צבר-בן יהושע
התרומה של שיח מקוון לפיתוח קהילה לומדת / לאה קוזמינסקי, אולז'ן גולדשטיין ומרגה סימקה
הערכת מצגות מולטימדיה שמפיקים לומדים: תפיסות הערכה של תלמידים, מורים, מנחים ופרחי הוראה / אילנה ברקאי, גד אלכסנדר ואלי קוזמינסקי
בניית ידע מטאקוגניטיבי בסביבות של טכנולוגית מידע: ניתוח רפלקסיות של תלמידים העוסקים בחיפוש מידע ובבנייה של מסדי נתונים / ריקי רימור ואלי קוזמינסקי
אשליית המוכר, מסע אל הבלתי נודע: מודל לתכנון הוראה מקוונת בהוראת הפסיכולוגיה במכללה להכשרת מורים / תמי ליבנה, פנינה לנגברג ומירה קרניאלי

סקירה ומעש

אוריינות וטכנולוגיה סיועית לילדים בעלי צרכים מיוחדים / אורית חצרוני
"שיח-כותרות": טכנולוגיה לשכלול השיח העיוני המתנהל באמצעות פורום אלקטרוני ורשימות דיוור / ציפי מרגלית
כתיבה בסביבות למידה המשלבות תקשוב ואוריינות בלמידה שיתופית (אל"ש) / אירית בר-נתן ורחל הרץ-לזרוביץ

רשימת קוראי מאמרים 2004-2003
תקצירים באנגלית