"אוריינות ושפה" 2022- גיליון מס' 9

להלן מאמרים שפורסמו דיגיטלית:

"אוריינות ושפה" 2022- גיליון מספר 9

דפנה שחר-ימס, תמר משלי וענת פריאור- יכולות שפתיות ואורייניות של תלמידים דו־לשוניים בישראל: סקירה מחקרית והשלכות חינוכיות

דולי אליהו-לוי ומיכל גנץ-מישר- סטודנטים להוראה חושפים אוריינות משפחתית בעקבות ביקורי בית

עדי חדד-אבוקסיס, מני יערי ועפרה קורת- מהי ההתערבות האופטימלית בספרים אלקטרונים? מחקר גישוש עם ילדים בגיל הרך

שי קלדרון וענת בארט- לימודי אנגלית בתלמודי תורה- ולמדתם אותה את בנכם?

עליזה עמיר ואורנה הייזמן תפיסות מורים לגבי חוסן אורייני וחשיבותו

בת ציון ברלוי ועפרה קורת- רמת ניצני האוריינות של ילדים לאימהות קלינאיות תקשורת לעומת ילדים לאימהות בעלות מקצועות אחרים

חיים רביב- היבטים ברכישת מילים רב-משמעיות בגיל בית הספר היסודי