הסצנה הישראלית: שפה-סרט-שיח

מאת: בתיה אבישר ואילן אבישר

בשנת 1935 כתב חיים נחמן ביאליק: "האם יש לך אמצעי יותר פועל להקנאת  הלשון לעולים חדשים בארץ ולמתעתדים לעליה בחו"ל מאשר להציג לפניהם באוזניהם קולנוע עברי?"

 "הסצנה הישראלית:  שפה סרט שיח" מציג אופני שימוש בסרטים בתהליכי לימוד שפה חדשה. הספר כולל עשרה פרקים, כשכל פרק מתמקד בסרט אחד ובנושא מרכזי של המציאות הישראלית.

הנושאים מתייחסים להיבטים בסיסיים של ההוויה הישראלית, והם כוללים את מקורות הציונות, קליטה ומיזוג גלויות, השואה בתודעה הישראלית, דת ודמוקרטיה במדינה, דמות הערבי בתרבות הישראלית, נשים בצבא הישראלי, ויחסי ישראל והתפוצות.

הסרטים הנידונים בספר כוללים יצירות קלאסיות של הקולנוע הישראלי (סאלח שבתי, מבצע יונתן), סרטים שמתאימים לנושאים הנידונים (החברים של יאנה, חצוצרה בואדי), סרטי תעודה (רחל המשוררת, יצאתי לחפש אהבה, פלוגת יסמין) וסרטים קצרים (גט מתוך סיפורי תל אביב).

בכל פרק יש מאמר קצר על הנושא, מאמר רקע על הסרט, ותרגילים לשוניים שמכוונים להכין את לומד השפה לצפייה בסרט ולעיבוד החומר, המידע  והחוויות לאחר הצפייה בסרט.  המטלות בעל פה ובהבעה בכתב מספקות כלים לניתוח הסרטים ומעשירות את חווית הצפייה, והן מהוות בסיס לדיונים  אישיים וקבוצתיים על נושא המאמר ועל הסרט הנצפה.

מאמר הפתיחה "הוראת העברית בהקשר תרבותי – סרט, שפה ושיח" מציג את ההנחות התיאורטיות של הספר, בכללן הטענה שרכישת שפה היא התנסות בכישורים שונים של קליטה ומבע, שהמדיום הקולנועי מעשירה  באופן משמעותי בזכות הסיפורים, הדמויות, המראות והצלילים של חווית הצפייה בסרט.  הסרטים חושפים מגוון עשיר של  מבע לשוני, שכוללים סגנונות דיבור, מבטאים שונים, ביטויי סלנג, ונוכחות של שפת הגוף.  ההזדהות עם הדמויות וההנאה שבדרך כלל כרוכה בחוויית הצפייה בסרט מספקים תמריץ חיובי בתהליך הלימוד.  אך יותר מכל, רכישת שפה קשורה באופן עמוק והדוק בתהליך לימוד והתערות בתרבות המקומית, לעתים אף בתהליכים של גיבוש זהות חדשה.  הקשר העמוק בין לימוד שפה לבין השתלבות חברתית, פוליטית, ותרבותית חזק במיוחד בישראל, מאחר והעולים החדשים מגיעים בדרך כלל עם צפיות להתערות מהירה במולדת  החדשה ועם נכונות לאימוץ  זהות חדשה.  הסרטים הנדונים בספר מציעים מפגש עם היבטים מגוונים ומרכזיים של המציאות הישראלית,  מעניקים תמונה רחבה של אידיאולוגיה קולקטיבית וזיכרון היסטורי ומציגים ביטויים של הווי והומור ישראליים.

הספר נועד בעיקרו למורה וללומד השפה העברית ברמות הביניים וברמות הגבוהות, לתלמידי מכללות להוראה, למורים שליחים ולתלמידיהם בתפוצות, לתלמידי חטיבות הביניים לעידוד הבעה בעל פה ובכתב, לכל הרוצים להעמיק את ידיעתם בשפה ובתרבות הישראלית, ולכל המעוניין בביסוס ובהעמקת הידע בשפה העברית בהקשר של חברה ותרבות.

חזרה לספרים back