תאריכים חשובים

15.4.2019     מועד אחרון להגשת תקצירים 

15.5.2019     פתיחת הרשמה לכנס

10.6.2019     פרסום החלטות לגבי קבלת תקצירים ומתכונת ההצגה

9.7.2019   מועד הכנס בבית הספר לחינוך, המכללה האקדמית אחוה – Save the Date!