תאריכים חשובים

קול קורא להגשת הצעות לכנס החמישה עשר

יום ב', ה' בתמוז תשפ"ב, 4 ביולי 2022

24/11/2022  תחילת הגשת התקצירים

20/2/2022    מועד אחרון להגשת התקצירים

6/6/2022      פרסום ההחלטות לגבי קבלת התקצירים ומתכונת ההצגה