הגשת הצעות

הגשת הצעות להצגה בכנס

 • ההצעות תוגשנה באמצעות דואר אלקטרוני בלבד כקובץ וורד (word) מצורף לכתובת המייל של עדי אברמוביץ Adi.avramovich@gmail.com
 • עם קבלת התקציר יישלח אישור למגישים על קבלתו.
 • כל תקציר יכלול את פרטי המגיש(ים), שיוך מוסדי, כתובת אימייל, 3-4 מילות מפתח, מתכונת ההצגה וסוג המחקר, ולא יעלה על 300 מילים (ראו הנחיות בהמשך).
 • כל ההצעות יישפטו באופן אנונימי על ידי הוועדה המארגנת של הכינוס (בעזרת שופטים שהיא תמנה) על פי איכות המחקר או העבודה היישומית, הרלוונטיות שלה וחשיבותה, וכן על פי איכות הכתיבה של התקציר. 
 • הרצאות בסימפוזיונים יהיו בעל נושא משותף אבל עליהן להציג היבטים שונים של הנושא (עם עדיפות לשילוב הרצאות ממעבדות שונות). כל הרצאה בסימפוזיון תעבור שיפוט רגיל. כפועל יוצא של חוות הדעת ומידת הגיוון בין ובתוך הסימפוזיונים, הועדה עשויה להמליץ על שילוב בין סימפוזיונים.
 • מגישי ההצעות שיתקבלו לכנס יידרשו לאשר את השתתפותם ולשלם באמצעות הטופס המקוון.
 • בכל אולמי ההרצאות יימצאו מקרן ומחשב. יש לציין האם יש צורך בעזרים טכנולוגיים נוספים.

מתכונת ההצגה

 • הרצאה של 20 דקות (כולל זמן לתגובות)
 • רב שיח (סימפוזיון) של 90 דקות הממוקד בנושא מסוים והכולל 4 הרצאות
 • פוסטר ברוחב 80 ס"מ ואורך 120 ס"מ

הנחיות לכתיבת התקציר

 • התקצירים יוגשו בעברית בלבד בגופן Ariel בגודל 12 ברווח 1.15.
 • הכותרת תיכתב בגופן 14 מובלט (bold) וממורכז.
 • מתחת לכותרת יש לכתוב את שם המגיש(ים) בגופן 12 מודגש, ואת המוסד האקדמי בגופן 12 רגיל.
 • מתחת למוסד האקדמי יש להוסיף את כתובת המייל של אחד הכותבים.
 • כל תקציר ייכתב כפסקה רציפה ויציג את מטרת המחקר, הרקע התיאורטי, שיטת המחקר, ממצאים ודיון.
 • הרצאה או פוסטר: התקציר לא יעלה על 300 מילים. נא לציין את מספר המילים בסוף כל תקציר.
 • סימפוזיון: התקציר יכלול פסקה מקדימה של עד 150 מילים המתארת את הסימפוזיון כולו, וארבעה תקצירים נפרדים (עד 300 מילים) באותו הקובץ.
 • אין לכלול תרשימים, טבלאות, איורים.
 • אפשר לכלול עד שלושה פריטים ביבליוגרפיים. האזכורים בתקציר, וכן פריטי הביבליוגרפיה בסוף התקציר, ייכתבו על פי כללי ה-APA.
 • לכל תקציר יש לצרף 3-4 מילות מפתח.
 • מתחת למילות המפתח יש לציין את מתכונת ההצגה – הרצאה, פוסטר או סימפוזיון, וסוג המחקר – מחקר בסיסי, מחקר יישומי, מחקר התערבות, מחקר קליני, מחקר פעולה.