תאריכים חשובים

תאריכים חשובים

15/3/2017      מועד אחרון להגשת תקצירים 

21/3/2017    פתיחת הרשמה לכנס

14/5/2017    פרסום החלטות לגבי קבלת תקצירים ומתכונת ההצגה

6/7/2017     מועד הכנס בקמפוס האוניברסיטה הפתוחה ברעננה