תאריכים חשובים

1.4.2018     מועד אחרון להגשת תקצירים 

1.1.2018     פתיחת הרשמה לכנס

1.6.2018     פרסום החלטות לגבי קבלת תקצירים ומתכונת ההצגה

11.7.2018   מועד הכנס בקמפוס אוניברסיטת תל אביב – Save the Date!